Stafi

nga webmaster
 • Stafi i shkollës është i përkushtuar që secili nxënës të gjejë veten në profesionin e zgjedhur, duke u bërë kështu një specialist i aftë dhe t’u perfshire në tregun e punës. Këtë vit shkollor rreth 20 maturante kanë aplikuar për shkollë të lartë.
 • Shëmbuj pozitivë janë disa nga nxënësit që kanë studiuar në këtë shkollë në një nga drejtimet e saj dhe ndjekin studimet e larta ose janë punësuar. Një pjesë e tyre kanë arritur të hapin dhe biznese duke na bërë të ndihemi krenarë për arritjet tona.
 • Në filllim të vitit shkollor 2017-2018 , në shkollën tonë janë të punësuar 32 punonjës nga të cilët 22 mesimorë dhe 10 jo mësimorë, sipas të dhënave të mëposhtme:
 • Drejtor (formimi i lartë Bio-Kimi dhe formim i mesëm bujqësi )
 • Nëndrejtor (formimi Agronom ). PBP me formim hist –gjeografi
 • 11 mësues specialistë janë me arsim të lartë sipas profilit .
 • 8 mësues me kulture te përgjithshme
 • Mosha mesatare e mësuesve në shkollën tonë është 41 vjeç.
 • Numri i mësuesve me shkallën e parë të kualifikimit është 6, kurse mësuesit e tjerë janë me shkallën e dytë, të tretë e të katërt.

Në shkollë kemi:

 • PBP me arsim te larte UT Histori Gjeografi;
 • Kryetari i Degës së Administrimit, me arsim të lartë ekonomik;
 • Sekretare me arsim te lartë te Deges Pune Sociale
 • Magaziniere me arsim te larte ekonomik
 • Dy pastruese, tre roje dhe dy punëtore të bazës prodhues

 

 • Anët e forta të personelit tonë mësimor janë grupi i përgatitur i specialistëve, dhe në personelin tonë bejne pjese veterinerë, agronomë, dhe teknologë shumë të zotë me përvojë pune, të cilët japin kontributin parësor për nxënësit tanë.
 • Duke qenë të gjithë me arsim përkatës dhe me përgatitje profesionale e kualifikuese, bën që niveli i mësimdhënies të jetë i lartë.
 • Mësuesit në shkollën tonë janë të gjithë me universitet, dhe në profilin e duhur.

Stafi i Mësimor

 1. Ruzhdi Kapidanja – Drejtor
 2. Shkelqim Shimaj – Mesues- Kimi Biologji
 3. Ejll Shuku – PBProdhuese – Agronom
 4. Etleva Ademi – Mesuese – Matematike Fizike
 5. Violeta Ndoci – Mesuese – Gjuhe Letersi
 6. Astrit Ceni – Mesues – Histori Gjeografi
 7. Denoza Piranaj – Mesuese – Anglisht
 8. Vjosela Toska – Mesuese – Kimi Biologji
 9. Kole Dodaj – Mesues specialist – Agronom, Kimi Biologji
 10. Lindita Bajraktari – Mesuese specialiste – Agronom
 11. Gjon Mundija – Mesues specialist – Veteriner
 12. Ixhlale Ura – Mesuese specialiste – Ekonomik
 13. Samira Hoxha – Mesuese specialiste – Ekonomik
 14. Rudina Katana – Mesuese specialiste – Inxhiniere mekanike
 15. Amarda Luani – Mesuese specialiste – Administrim biznes
 16. Fitnete Avdyli – Mesuese specialiste – Ekonomik
 17. Jup Sokoli – Mesues specialist – Mercelog ushqimi
 18. Elis Celepija – Mesues specialist – Inxhinieri ushqimi
Përkthe »